Affärsidé

   [Utveckla våra kunders affärer genom att använda Internet som verktyg.]

 • Att använda Internet som verktyg ska ge direkta affärsvinster för våra kunder.
 • Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder.
  • [Metoder för att nå våra mål]

 • Vi jobbar med totala lösningar för kunderna inom Internetområdet, samt integrerar detta i företagets normala verksamhet. Internet är ett användbart verktyg som ska underlätta Er affärsverksamheten.
  • [Vårt kontor vid Motala Ström]
  Vårt kontor på Norrbygan 22

   [Våra verksamhetsområden]

 • Webbutiker
 • Rationaliseringar och effektiviseringar för företag med Internet som medel
 • Databaslösningar
 • Informationsutbyten
 • Utveckling av nya tillämpningsområden som verktyg/medium
 • Företagsanpassade utbildningar inom Internet, Win-95, Office 95 och Office 97.
  • [Historia]

 • Secedo etablerades 1987.
 • Vi startade som ett konsultföretag inom styrning och reglerteknik mot processindustrin.
 • Sedan 7 år tillbaka även tillhandahållit konsulttjänster vid byte av datorprogram eller system.
 • Vintern 95/96 började vi vara verksamma inom Internet med hemsideproduktion och utbildning.
 • Vi har även sålt och installerat internetanslutningar.
Secedo AB
Norrbygatan 22
Box 87
590 30 Borensberg
Tel: 0141-239300
Fax: 0141-41824
Email: info@secedo.se

Tillbaka till förstasidan Tillbaka till förstasidan


[Framsidan]

[Produkter]

[Webproduktion]

[Kontakta oss]

[Länkar]